Spoločnosť

Denník Štandard je internetový denník, ktorý sa hlási k hodnotám slobody, otvorenosti, vlastenectva a hľadania pravdy. Od svojho vzniku patrí medzi najrýchlejšie rastúce mediálne projekty na slovenskom trhu. V obsahu označenom Štandard PRO nachádzajú predplatitelia profesionálny obsah: exkluzívne texty a analýzy autorov Štandardu, prevzaté texty a analýzy z rešpektovaných svetových médií a texty písané špeciálne pre Štandard renomovanými autormi. Štandard vydáva ŠTANDARD ONLINE, s. r. o.

Printový týždenník Terajšok prináša informácie o aktuálnom dianí v Trenčianskom kraji z oblastí politiky, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry či športu. Čitateľ sa na šestnástich stranách dočíta o dianí v regióne. Nákladom 100 000 kusov sa stal najväčším regionálnym vydavateľom na Slovensku. Noviny distribuuje takmer do polovice všetkých poštových schránok v Trenčianskom kraji. Distribúcia má dosah na 254 000 obyvateľov Trenčianskeho kraja týždenne.

Organizačná štruktúra