Spoločnosť

História

Štandard je slobodným a nezávislým médiom, od svojho vzniku patrí medzi najrýchlejšie rastúce mediálne projekty na slovenskom trhu. Neviažeme sa na žiadnu ideológiu, politickú stranu či organizáciu, nepoberáme príspevky z eurofondov ani z rozpočtu Slovenskej republiky či iných štátov. Finančnú nezávislosť opierame výlučne o vlastné príjmy od predplatiteľov či z reklamy, a zázemie našich majiteľov. Vyznávame nielen deklarovanú, ale reálnu nezávislosť a transparentnosť. 

Dovoľte, aby sme vám priblížili naše míľniky. 

4. september 2022

Štandard zásadne zmenil svoju vizuálnu identitu i filozofiu predplatného. Súčasní predplatitelia budú mať prístup k obsahu označenému Štandard PRO, kde nájdu profesionálny obsah, to znamená exkluzívne texty a analýzy autorov Štandardu, prevzaté texty a analýzy z rešpektovaných svetových médií a texty písané od renomovaných autorov špeciálne pre Štandard. Veríme, že zvýšenie kvality a profesionálneho obsahu je na prospech slovenským čitateľov a verejnej diskusii. Chceme tým povzniesť diskusiu a rozhľad, aby sme sa nesprávali periférne, ale cítili rovnocennosť a rešpekt voči okolitým aj väčším národom. 

Meníme tiež prístup k uzatváraniu textov. Väčšina našich autorských aj spracovaných textov je odteraz otvorená, uzavretá časť bude vo viacerých etapách budovaná, aby získala vysokú profesionálnu úroveň. Štandard sa tým stáva súčasne lacnejším a masovo dostupnejším a zároveň profesionálnejším médiom zameraným na podnikateľskú a spoločenskú elitu. 

Od septembra trvale prechádzame na doménu standard.sk. Staršia doména bude fungovať ďalej, ale návštevník bude presmerovaný na kratšiu a novú doménu. 

Súčasťou vydavateľského domu sa stáva aj tlačený týždenník a portál Terajšok, ktorý vychádza v trenčianskom kraji v náklade 100 000 kusov týždenne. Vydavateľstvo deklaruje záujem o postupné budovanie regionálnej siete médií po celom Slovensku.

Štandard dosiahol v dvoch mesiacoch pred týmito zmenami po prvýkrát prevádzkový zisk, peniaze takto získané smerujú do ďalšieho rozvoja média.

.

Január 2022

Saidler & Co. zvyšuje svoj podiel v denníku Štandard z pôvodných 20 na 40 percent. Švajčiarska spoločnosť zároveň potvrdzuje, že sa neplánuje stať väčšinovým majiteľom a zostáva v pozícii investora. 

Zvýšenie podielu prinieslo viaceré dôležité zmeny, ktoré podporili silnejší rozvoj Štandardu a jeho nezávislosť. Štandard prehĺbil spoluprácu s českým týždenníkom a portálom Echo, rozšíril počet zamestnancov. 

.

Apríl 2021 

Štandard po polroku svojej existencie uzamyká svoje texty a ponúka ich exkluzívne svojim predplatiteľom. Tento krok bol avizovaný už pri vzniku média Petrom Núñezom ako základný zdroj financovania. Ide pre nové médium o riskantný krok, ktorý sa však postupne potvrdí ako správne rozhodnutie. Bude trvať zhruba rok a dva mesiace, kým uzavretie článkov a ďalšie príjmy z reklamy a zdieľania textov v iných médiách prinesú prvýkrát zisk.

.

Január 2021

Štandard má nového spolumajiteľa – 20 percent akcií získala švajčiarska investičná spoločnosť Saidler & Co.. Ide o švajčiarsku investičnú spoločnosť založenú a kontrolovanú rodinou Saidler. Firma investuje v oblasti finančných služieb a mediálneho priemyslu. Zároveň vznikla akciová spoločnosť Vydavateľstvo Štandard.

Švajčiarska spoločnosť deklaruje svoj zámer zostať v pozícii investora a menšinového akcionára. Na tomto zámere sa dlhodobo nič nezmení.

Viac o aktivitách firmy Saidler & Co. na Slovensku sa dočítate tu.

.

1. november 2020

Vzniká internetový denník Štandard. Jeho výlučným majiteľom je režisér a producent Peter Núñez. Redakciu vedie Jaroslav Daniška, médium tvoria vo veľkej väčšine mladí autori. K prominentným autorom nového média postupne patria medzinárodne rešpektované osobnosti, ako Vladimír Palko, profesor teológie Ľubomír Žák, ekonómovia ako Juraj Karpiš, profesor medzinárodných vzťahov Petr Drulák, viaceré osobnosti akademického či kultúrneho života. Štandard sa definuje ako slobodné médium, ktoré svoju úlohu vidí v emancipácii politickej a spoločenskej diskusie od ideologických a iných mocenských vplyvov. Zdôrazňuje svoju nestrannosť voči domácej politickej scéne. Svoju identitu Štandard opiera o najlepšie tradície slovenského disentu, tajnej cirkvi a zápasu proti komunizmu.