Spoločnosť

Produkty

Štandard je internetový denník, ktorý sa hlási k hodnotám slobody, otvorenosti, vlastenectva a hľadania pravdy. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani stranu, cení si svoju nezávislosť od vplyvu či financií domácej alebo akejkoľvek zahraničnej vlády. Cítime sa byť viazaní iba hodnotami a snahou o uvedomelý a rozumný prístup k svetu. V tejto snahe sa opierame o najlepšie tradície slovenského disentu, tajnej cirkvi a zápasu proti komunizmu. Veríme, že pravda je viac ako moc a stojí o ňu usilovať a zápasiť. V zápase s ideológiami a záujmami nás posilňujú príklady a vzory slobodných ľudí z obdobia neslobody, u nás aj v okolitých krajinách. 

https://standard.sk/
Terajšok prináša informácie o aktuálnom dianí v Trenčianskom kraji z oblastí politiky, ekonomiky, zdravotníctva, kultúry či športu.

Terajšok vychádza v printovej verzii, kde sa čitateľ každý týždeň dočíta na šestnástich stranách o dianí v regióne. Nákladom 100 000 kusov sa stal najväčším regionálnym vydavateľom na Slovensku. Noviny distribuuje takmer do polovice všetkých poštových schránok v Trenčianskom kraji. Distribúcia má dosah na 254 000 obyvateľov Trenčianskeho kraja týždenne.

Na digitálnych platformách má regionálne spravodajstvo dosah na viac ako 250 000 sledovateľov mesačne, z čoho 90 percent sleduje spravodajstvo na mobilných zariadeniach. Pravidelne každý týždeň vyrába podcast, kde sa v štúdiu striedajú zaujímaví ľudia nielen z Trenčianskeho kraja.

Silnou stránkou spoločnosti je špičkové technické vybavenie umožňujúce profesionálne živé vysielanie. Spoločnosť vyrába dokumentárne filmy a komerčné videá podľa požiadaviek zákazníkov, priame prenosy a záznamy z firemných, športových, kultúrno-spoločenských podujatí, tlačových besied, mestských a obecných zastupiteľstiev i bohoslužieb.

https://terajsok.sk/